Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiat Sochaczewski/Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że w latach 2023 - 2024 realizuje projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim (I). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Oś...

Od 1 stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej  zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona...

Dnia 5 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA-POWR.01.01.01-14-0036/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w powiecie...

2019-2020-Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) Dnia 1 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę