Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie


KOMUNIKAT
ZAWIESZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w okresie od 19.03.2020 r. do odwołania zawieszamy funkcjonowanie działania urzędu związane z bezpośrednią obsługą interesantów, zgodnie

z §8.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020r, poz. 433).  
Przyjęte rozwiązania pozwolą zachować płynność świadczonych przez nas usług.

 

JEDNAK NIE PRZERYWAMY PRACY URZĘDUMożesz załatwić swoją sprawę poprzez:

Kontakt telefoniczny:          
46 862 24 24
46 862 24 55                                                                                                           

https://sochaczew.praca.gov.pl/ksiazka-kontaktowa
 • Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy: wew. 118
 • Ewidencja bezrobotnych, zaświadczenia: wew. 112
 • Zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, szkoleniowe i dodatki aktywizacyjne: wew. 116
 • Projekty Unijne: wew. 111
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Szkolenia, Działalność Gospodarcza, EURES: wew. 139
 • Staże: wew. 142/137
 • Prace interwencyjne, roboty publiczne: wew. 132
 • Punkt obsługi ds. Cudzoziemców: wew. 126 
 • Pośrednik pracy/Doradca klienta: wew. 140 (mieszkańcy gmin), 141 (mieszkańcy miasta)
 • Doradca zawodowy: wew. 131/132
 • Oferty pracy: wew. 141

Kontakt pocztowy:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kusocińskiego 11
96-500 Sochaczew

Kontakt osobisty z Pracownikiem Urzędu odbędzie się tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 
 1. Rejestracja osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:
Pełna rejestracja, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami

w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzje o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.


Profil zaufany można założyć bezpłatnie poprzez banki:
 • T-Mobile UB,
 • PKOBP,
 • Inteligo,
 • Santander,
 • Pekao,
 • mBank,
 • ING,
 • Envelo,
 • Milenium,
 • Aliorbank
https://www.praca.gov.pl
 1. Obsługa cudzoziemców: 
 • Złożenie oferty pracy, w tym ofertę w celu uzyskania informacji starosty 
 • Złożenie  oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
 • Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
 • Powiadomienia o podjęciu/ niepodjęciu/ zakończeniu pracy przez cudzoziemca
https://www.praca.gov.pl
 1. Terminy w Urzędzie:
Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny (46)862-24-24 wew. 140 lub 141 bądź mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.
Informacja dotycząca dodatkowego zasiłku opiekuńczego: https://www.zus.pl
 
Z poważaniem
Marlena Kowalska
p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

  2020-2022 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV) Od 1 stycznia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)", którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

2019-2020-Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) Dnia 01 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  2020-2022 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV) Od 1 stycznia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)", którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

2019-2020-Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) Dnia 01 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie

ul. Janusza Kusocińskiego 11
96 - 500  Sochaczew
Regon: 016184192  NIP: 837-10-17-418


Dane kontaktowe

tel/fax: (46)862-24-24; (46)862-24-55; (46)862-32-26;
Bezpłatna infolinia: 0 - 800 116 316
strona: www.sochaczew.praca.gov.pl
email: wash@praca.gov.pl, sekretariat@sochaczew.praca.gov.pl
lub sekretariat@pupsochaczew.pl
 

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek: 1000 - 1800
Wtorek - Piątek: 800 - 1600

Godziny przyjmowania interesantów

Poniedziałek: 1030 - 1700
Wtorek - Piątek: 830 - 1500

Godziny przyjmowania interesantów -> Zatrudnianie Cudzoziemców (p.34)

Poniedziałek: 1030  - 1730
Wtorek - Piątek: 830 - 1530

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę