Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie


KOMUNIKAT
ZAWIESZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW


Szanowni Państwo,
W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 19.10.2020 roku do odwołania podejmujemy działania mające na celu ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie.
Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową.

 

Możesz załatwić swoją sprawę poprzez:


Kontakt telefoniczny:          
46 862 24 24
46 862 24 55

46 862 33 93
534 479 615
534 479 923


https://sochaczew.praca.gov.pl/ksiazka-kontaktowa

 • Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy: wew. 141/142
 • Ewidencja bezrobotnych, zaświadczenia: wew. 327
 • Zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, szkoleniowe i dodatki aktywizacyjne: wew. 127
 • Projekty Unijne: wew. 111
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Szkolenia, Działalność Gospodarcza, EURES: wew. 139
 • Staże: wew. 142/137
 • Prace interwencyjne, roboty publiczne: wew. 132
 • Punkt obsługi ds. Cudzoziemców: wew. 126/226/134
 • Pośrednik pracy/Doradca klienta: wew. 140 (mieszkańcy gmin), 141 (mieszkańcy miasta)
 • Doradca zawodowy: wew. 131/132
 • Oferty pracy: wew. 141

Kontakt pocztowy:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kusocińskiego 11
96-500 Sochaczew

Kontakt osobisty z Pracownikiem Urzędu odbędzie się tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 
 1. Rejestracja osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:
Pełna rejestracja, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami

w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzje o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

Profil zaufany można założyć bezpłatnie poprzez banki:
 • T-Mobile UB,
 • PKOBP,
 • Inteligo,
 • Santander,
 • Pekao,
 • mBank,
 • ING,
 • Envelo,
 • Milenium,
 • Aliorbank
https://www.praca.gov.pl
 1. Obsługa cudzoziemców: 
 • Złożenie oferty pracy, w tym ofertę w celu uzyskania informacji starosty 
 • Złożenie  oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
 • Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
 • Powiadomienia o podjęciu/ niepodjęciu/ zakończeniu pracy przez cudzoziemca
https://www.praca.gov.pl
 1. Terminy w Urzędzie:
Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny (46)862-24-24 wew. 140 lub 141 bądź mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.
 

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na staż w ramach RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego) 2021-2022

  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV) od dnia 22 lutego 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku...

 • Ważna zmiana w przepisach prawa

  Informujemy, że Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 18 stycznia 2021 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz....

 • Od 1 lutego 2021r. wsparcie z tzw. „Tarczy Branżowej” zostanie rozszerzone. Przedsiębiorcy będą mogli ponownie skorzystać z dotacji w kwocie 5000 zł.

  Od 1 lutego br. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r., poz.152).  Rozporządzenie to rozszerza listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia w wysokości 5 000 zł, a także  umożliwia ponowne...

 • Ogłoszenie o naborze Bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że od dnia 01.02.2021r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku. Bon przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, pod warunkiem, że podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą poza miejscem...

 • Informacja o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że od dnia  01 lutego 2021r.  do wyczerpania limitu środków prowadzony będzie nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną. Ze względu na ograniczone środki limitu Funduszu Pracy w 2021 roku na organizację i finansowanie szkoleń, kwota należna...

 • Nabór wniosków na staż ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że od dnia  01.02.2021r. będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Organizatora stażu wniosku wraz z...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza do złożenia wniosków o organizację robót publicznych

  Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych. Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od dnia 01.02.2021r. do wyczerpania limitu środków. Organizatorami robót publicznych mogą być: gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się...

 • Ogłoszenie o naborze na szkolenie PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że od dnia 01 lutego 2021r. do wyczerpania limitu miejsc i środków prowadzony będzie nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV). ...

 • POBYT I PRACA CUDZOZIEMCÓW

  Możliwość pobytu i pracy cudzoziemców po zakończeniu się ważności dokumentu pobytowego oraz oświadczenia w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, przypada w okresie stanu zagrożenia...

 • Informacja PIT-11

  Informujemy, iż osoby które w 2020r. pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny mogą do dnia 10.02.2021r. odebrać osobiście informacje o przychodach - PIT-11 za rok 2020. Odbioru można dokonać w siedzibie Urzędu: ul. Kusocińskiego 11 w godzinach: poniedziałek: 14.00 – 17.30 wtorek – piątek: 12.00 –...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Od 1 stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej  zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona...

  2020-2022 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV) Dnia 5 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA-POWR.01.01.01-14-0036/20-00 o...

2019-2020-Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) Dnia 1 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Od 1 stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej  zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona...

  2020-2022 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV) Dnia 5 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA-POWR.01.01.01-14-0036/20-00 o...

2019-2020-Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) Dnia 1 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2020r.
Stopa bezrobocia w grudniu 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie

ul. Janusza Kusocińskiego 11
96 - 500  Sochaczew
Regon: 016184192  NIP: 837-10-17-418


Dane kontaktowe

tel/fax: (46)862-24-24; (46)862-24-55; (46)862-33-93 ; 534 479 615; 534 479 923
Bezpłatna infolinia: 0 - 800 116 316
strona: sochaczew.praca.gov.pl
email: wash@praca.gov.pl, sekretariat@sochaczew.praca.gov.pl
 

Adresy skrytek epuap:

/pup_sochaczew/skrytka
/pup_sochaczew/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek: 1000 - 1800
Wtorek - Piątek: 800 - 1600

Godziny przyjmowania interesantów

Poniedziałek: 1030 - 1700
Wtorek - Piątek: 830 - 1500

Godziny przyjmowania interesantów -> Zatrudnianie Cudzoziemców (p.34)

Poniedziałek: 1030  - 1730
Wtorek - Piątek: 830 - 1530

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę