Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie dla Pracodawców zainteresowanych organizacją miejsca odbywania stażu.

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Projekt współfinansowany przez Unię...

Ogłosznie o naborze wniosków dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Projekt współfinansowany przez Unię...

Ogłoszenie

Osoby, które pobierały świadczenia pieniężne (zasiłek dla osób bezrobotnych, stypendia) w 2017r. proszone są o odbiór  informacji rocznej o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy   -  PIT 11.   Odbiór osobisty (za okazaniem dowodu osobistego) w pokoju nr 15 ...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców zmiany od dnia 01 stycznia 2018r.

W dniu 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w...

Ankieta dla pracodawców badająca zapotrzebowanie na środki KFS na rok 2018

Badanie potrzeb pracodawców dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na rok 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zwraca się z prośbą do pracodawców którzy mają siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu sochaczewskiego o...

Informacja o naborze wniosków w ramach KFS

Informacja o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego   Sochaczew, dnia 17 listopada 2017r.   OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wymienione we...

Informacja o naborze wniosków w ramach KFS

Informacja o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego   Sochaczew, dnia 30 października 2017r.   OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wymienione...

Informacja WUP Warszawa

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Ciołka 10A LISTOPAD 2017 1. Pierwsze kroki we własnym biznesie 13 listopada 9-15 CIiPKZ w Warszawie ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310 Zgłoszenia od 30 października   tel. 22 532 22 12 lub 43 ul....

"Otwórz się na zmiany!" Informacje o projekcie

  Projekt jest skierowany do  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub...

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!" Nr projektu RPMA.09.01.00-14-7930/17 Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.   Cel i krótki opis projektu: Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!" jest aktywizacja społeczno-zawodowa...

Wyświetlanie 1 - 10 z 164 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę